วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Unit1. My Personal Information

การบอกประวัติส่วนตัว

My name is (__________). ชื่อของฉัน
 
My surname is (________) . นามสกุลของฉัน
 
My nickname is (________) . ชื่อเล่นของฉัน
 
I'm age (______) years old. ฉันอายุ.....ปี
 
Example (ตัวอย่าง)
 
My name is (Kitiya) . ฉันชื่อ กิติมา
My surname is (Tinmakron) . นามสกุล ธินมากร
My nickname is (Bowvy) . ชื่อเล่น โบว์วี่
I'm age (ten) years old. ฉันมีอายุ 10 ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง


เสียงพยัญชนะ
พยัญชนะเสียงสูง : ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
พยัญชนะเสียงกลาง : ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
พยัญชนะเสียงต่ำ : ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ